För- & Grundskolan

BattreHjalp

 

En god stämning kännetecknar vår fina och trivsamma skola. Här följer vi den svenska läroplanen och satsar på att ge alla våra elever goda kunskaper i skolämnena med särskilt tonvikt på att utveckla färdigheterna i det svenska och det engelska språket. Vi strävar efter att varje elev möjlighet att utvecklas maximalt efter sina egna förutsättningar. I vårt pedagogiska arbete är eleven i centrum. Eleverna lär sig att känna glädje och stolthet över väl utfört arbete och att detta i sig gör det väl värt att kämpa hårt med svåra uppgifter.

 

Föräldrakontakt

För att underlätta för alla inblandade vill vi skapa en skola där alla känner sig trygga och mår bra, där man som elev och vuxen vågar säga ifrån och/eller be om hjälp. En skola där alla behandlas lika. Om vi arbetar tillsammans och samarbetar når vi lättare fram till målet. Om en av delarna inte finns med fungerar inte samarbetet och målet – en trygg skola där alla mår bra och får möjlighet att lära sig nya kunskaper – blir svårare att nå.

Varmt välkomna att kontakta oss för ett samtal eller en rundvisning av skolan!