Börja hos oss

tryggiskolan

 

Skolans målgrupp är både barn till föräldrar som under ett eller flera år bor i London samt barn till föräldrar som bor i London mer permanent men som vill behålla närheten till det svenska språket och kulturen.

Här kan du läsa om hur andra föräldrar upplevt och ordnat med flytten till London.

 

Kontakt

Är du nyfiken eller på vår verksamhet eller har du några frågor om att börja på skolan? Kontakta oss på: office@swedishschool.org.uk
Ansvarig för antagningen till skolan är Cecilia Gregell.

Ansökningsblanketter grundskola

Policy för intagning till förskolan
Skolavgifter och ek riktlinjer 2016_17
Inbetalning av skolavgift