Förskolan

 

Våra pedagoger har förskollärarutbildning och förskoleverksamheten bedrivs ofta i mindre grupper. Vi anser att det är viktigt att anpassa undervisningen till det engelska samhället som vi lever i. Därför börjar vi med engelskundervisning redan i förskolan. Barnen får minst två lekfulla engelsklektioner i små grupper varje vecka. Naturligtvis drar vi nytta av att vi befinner oss i London och far på utflykter till intressanta platser, vi går på teaterbesök och på museer.

Varje dag är vi utomhus i minst 1,5 timme och varje vecka gör vi spännande utflykter. Runt skolan är det grönt och lummigt. Lekplatsen på skolområdet, alldeles utanför förskolan, erbjuder spännande klätterställningar, sandlåda och linbana. Intill skolan ligger dessutom ett naturreservat där vi har möjlighet att studera djur- och naturliv. Inte alltför långt ifrån skolan ligger Barnes Wetland Centre som är ett av Europas förnämsta våtmarksreservat i stadsmiljö.

 

Arbetssätt

Våra mål är att barnen ska utvecklas till att bli aktiva, intresserade, självständiga, samarbetsvilliga, trygga och hänsynsfulla individer. Vi strävar efter att få ett lugnt och harmoniskt arbetsklimat i barngruppen och ett avslappnat förhållande mellan barn och vuxna, där vi vuxna föregår med gott exempel.

Två förmiddagar i veckan är reserverade för projektarbete. Vi anser det vara viktigt att barnen får chansen att arbeta konkret med olika material i anslutning till det vi fokuserar på. Barnen får tillverka saker som sedan ställs ut i korridoren och låter föräldrarna få ta del av det vi gör på förskolan. Idrott och rörelse är viktigt på förskolan. Varje vecka har vi idrott i skolans idrottshall. Vi bedriver en fotbollsskola för alla som vill vara med.

Barnen får möjligheter att uttrycka sig i musik- och dramaaktiviteter och har dessutom möjlighet att arbeta med surfplattor och en interaktiv whiteboardtavla. Förskolelokalerna är fina och rymliga och vi drar nytta av skolans idrottshall, hemkunskapssal och bibliotek. Förskolan är en väl integrerad del av skolan, vilket medför att barnen känner igen de andra barnen på skolan och är bekanta med de vuxna som arbetar här.

Aktuellt för förskolan

Logga in i SchoolSoft för mer information