Grundskolan

hogttempo

 

I årskurs F-3 har vi klasslärare som är ansvariga för undervisning och föräldrakontakt. Elever i årskurs 4-6 har också en klasslärare som är ansvarig för föräldrakontakt. Dock undervisas eleverna av ämneslärare för att få bästa möjliga utbildning. Eleverna på högstadiet (årskurs 7-9) har två mentorer per klass som ansvarar för föräldrakontakt samt ämneslärare. På Svenska Skolan i London erbjuds eleverna mer engelska än vad som är brukligt i svenska skolor och lärarna är engelsktalande. Vi har behöriga ämneslärare i alla ämnen, inklusive musik, idrott, hemkunskap, bild och slöjd. Språkval sker från och med årskurs 6. Social kompetens är viktig i samspelet hos eleverna. Social träning är därför en viktig del av vårt dagliga arbete. En god möjlighet att lära känna och umgås med elever över klassgränserna erbjuds genom skolans breda utbud av eftermiddagsaktiviteter.

Undervisningen bedrivs inte enbart i klassrummen utan olika studiebesök och skolresor är viktiga inslag i vår undervisning. Närheten till Londons utbud av museer, teatrar, biografer, utställningar och andra aktiviteter gör London till ett andra klassrum för våra elever. Vi strävar efter att eleverna ska få insikt i den brittiska kulturen under sin vistelse i landet.

 

Aktuellt för grundskolan

Logga in i SchoolSoft för mer information