Gymnasiet

skolan

 

På Svenska Skolan följer vi den svenska läroplanen med särskild betoning på det engelska språket och internationalisering. Vi erbjuder det ekonomiska-, naturvetenskapliga- och samhällsvetenskapliga programmet. Som regel utvecklas våra elever starkt – både socialt och kunskapsmässigt. En bidragande orsak till detta är den nära miljön som gör att vi ser den enskilda eleven och kan följa upp dennes behov. Ett eller flera studieår hos oss ger dig brittisk kultur och utvecklat engelskt språk i värdfamiljen. Skolan anordnar en rad studie- och teaterbesök samt upplevelser av det mångkulturella London. Vår skola och utbildning genomsyras av kvalitet – i en trevlig miljö med tydliga regler. Här får du en stabil grund oavsett vad du vill göra efter gymnasiet.

Skolan ligger i Richmond och är integrerat i Richmond International University, som är ett internationellt universitet med studenter från hela världen. Som elev på gymnasiet är du antingen boende i London eller utbytesstudent under ett eller flera år.

Vi följer de svenska läro- och kursplanerna, liksom de svenska betygskriterierna. Precis som för gymnasieskolor i Sverige står vi under tillsyn av Skolverket. Eftersom vi formellt sett är en engelsk skola så står vi också under tillsyn av den engelska myndigheten OFSTED, Office For Standards in Education. När OFSTED inspekterade skolan i mars 2016, fick vi för andra gången i rad det högst rankade omdömet “Outstanding”, och man konstaterade bland annat att Svenska Skolan i London erbjuder ”A very positive learning environment”.

The Swedish School OFSTED report

I dagsläget går det 143 elever på skolan, varav ungefär 100 är utbytesstudenter.

Aktuellt för gymnasiet

Ansökningsperioden till gymnasiet för läsåret 2017-2018 öppnar tisdagen den 17 januari via en länk som läggs upp här på hemsidan under fliken “Ansökan 2017/2018″.

Träffa oss
Vi arrangerar informationsträffar i Sverige för dig som är intresserade av vår skola och ett eller flera utbytesår. Inför läsåret 2017-2018 kan ni träffa oss i följande städer:

  • Lund: tisdagen den 24 januari kl. 18.30 på Katedralskolan (aulan)
  • Göteborg: onsdagen den 25 januari kl. 18.30 på Hvitfeldska gymnasiet (aulan)
  • Stockholm: torsdagen den 26 januari kl. 18.30 på Östra Reals gymnasium (aulan)

Det går givetvis även bra att komma och besöka oss på skolan i London. Vi önskar då att ni tar kontakt med oss först för att boka en tid som passar båda parter.