Program

studenter

 

På Svenska skolan i London erbjuder vi ekonomi-, natur- och samhällsvetenskap. Vill vi möta dina framtidsförhoppningar och ge dig en stabil grund för den riktning i livet som du vill gå. Hos oss har du möjligheten att läsa tre svenska högskoleförberedande program samtidigt som du upplever en internationell storstad; du blir en del av stadens puls. Du får möjlighet att uppleva vad världen har att erbjuda och inser att det är inom räckhåll för dig.

Ekonomiprogrammet
Vill du jobba med företagande och entreprenörskap; har du ett intresse för hur världen hänger samman i vårt globala ekonomiska beroende; vill du lära dig mer om hur historiska förhållanden påverkat hur världen ser ut idag? I London befinner du dig i ett av världens ekonomiska centrum, och det blir påtagligt för dig hur individens ekonomiska verklighet påverkas av hur den internationella ekonomin styr världen.

Naturvetenskapsprogrammet
Vill du gå på djupet med frågor kring livets villkor; arbeta med problemlösning genom experiment och vetenskapliga teorier; veta mer om hur de vetenskapliga idéerna har utvecklats genom historien? Brinner du för matematiska klurigheter? I London finns inom tunnelbaneavstånd en bredd av vetenskapliga institutioner och museer där du blir medveten om vår plats i världen och där du ytterst påtagligt får ta del av laborationer och fältstudier vilka fördjupar ditt vetenskapliga tänkande.

Samhällsvetenskapsprogrammet
Är du nyfiken på hur människan, som en del av samhällets strukturer, kan styra sina egna livsvillkor; hur makt påverkar människan i det lokala perspektivet, men också i det internationella; vill du veta mer om vad vi kan lära från historien för att förstå vår egen tid? I London fördjupar du din kunskap om spelet mellan olika kulturer och du ökar dina insikter om dig själv och Sverige som kuggar i det globala maskineriet.

 

Kursutbud och poängplaner

Ekonomiprogrammet inkl kurskod
Naturvetenskapsprogrammet inkl kurskod
Samhällsvetenskapsprogrammet inkl kurskod

Valbara kurser (individuellt val och programfördjupning)

Valbara kurser LÅ 2017_2018