Om skolan

SSL Smart

 

Vi erbjuder undervisning på alla stadier, från förskolan till gymnasium. Här satsar vi på att ge alla våra elever goda kunskaper i skolämnena med tonvikt på att utveckla färdigheterna i det svenska och det engelska språket. På Svenska skolan i London erbjuder vi våra elever en utbildning av hög kvalitet och ett öppet klimat där vi lyssnar på varandra. Eleverna på skolan uppfattas av omvärlden som elever med hög social förmåga och som efter sin egen förmåga uppnått mycket goda akademiska resultat.

Vi strävar efter att varje elev möjlighet att utvecklas maximalt efter sina egna förutsättningar. I vårt pedagogiska arbete är eleven i centrum. Eleverna lär sig att känna glädje och stolthet över väl utfört arbete och att detta i sig gör det väl värt att kämpa hårt med svåra uppgifter. Vi följer LpFö98, Lgr11, Gy11 och EYFS (safeguarding and welfare requirements).

 Vår målsättning är att vara:

 • den mest framstående representanten för svensk utbildning i utlandet
 • en plats där varje elevs identitet och självuppfattning stärks
 • en skola där varje elev utifrån sina individuella förutsättningar når så goda akademiska resultat som möjligt
 • en läromiljö som erbjuder mycket engagerad och kompetent personal
 • en internationell miljö
 • en trygg arbetsplats för vuxna och barn, där atmosfären präglas av kreativitet, flexibilitet, förändringsvilja, respekt och tolerans
 • en god akademisk adekvat förberedelse inför vidare studier i Sverige eller i andra länder

 

Kvalitet genomsyrar skolan
 • akademiska resultat på alla nivåer
 • yttre och inre skolmiljö
 • trivsel, ordning och reda med tydliga regler
 • tydliga kvalitetmål med mätning och uppföljning

 

Utvecklingsplan 2011-2016

Vår utvecklingsplan anger den övergripande inriktningen för skolans verksamhet under perioden 2011-2016 och utgör tillsammans med läroplanen styrelsens styrdokument för verksamheten vid skolan.