Ledning

Rektorer

Annika Simonsson Bergkvist
Rektor
Jenny Abrahamsson
Bitr. Rektor

 

Styrelse
Richard Jönsson
Ordförande

Peter Burman
Sekreterare

Lotta Smith Juntti
Vice ordförande, kassör

Kristina Andréasson
Skolverkets representant

Andy Beaver
Ledamot

Thomas Paulsson
Ledamot                   

 Hans Otterling
Ledamot

Styrelsen för Svenska Skolan i London tillsätts av årsmötet. I styrelsen finns, utöver de sex medlemmar som är valda av årsmötet, en representant som väljs av Skolverket, vars huvuduppgift är att tillse att Skolverkets styrdokument följs. Tre av de sju styrelseledamöterna är föräldrarepresent- anter. Vid varje styrelsemöte deltar också rektor, studierektor samt två av personalen utsedda representanter. Dessa fyra personer har dock ingen rösträtt i styrelsen. Styrelsens huvuduppgift är att styra Svenska Skolans verksamhet, vilket den gör genom utvecklingsplanen, budgeten och policybeslut. Det exekutiva ansvaret och den pedagogiska ledningen för skolans verksamhet är delegerat till rektor.

A list of trustees and directors of The Swedish School Society in London is available for inspection at our registered office, 82 Lonsdale Road, London, SW13 9JS. The Swedish School Society in London, registered charity in England and Wales (307379). A company limited by guarantee. Registered in England and Wales company number 959675. Registered office: 82 Lonsdale Road, London, SW13 9JS.